Park Szczęśliwicki

Trochę historii i wikipedii

Park założony w latach 60. XX w. na obszarze leżącym tuż za przedwojenną granicą warszawskiego Rakowca, w południowej części świeżo wówczas włączonych do Warszawy Szczęśliwic. Obszar ten ze względu na wydobycie gliny dla cegielni braci Oppenheimów nie został zabudowany umocnieniami Twierdzy Warszawa, leżąc między fortami Szczęśliwice a Rakowiec, których sąsiedztwo z kolei wykluczało zabudowę mieszkalną. Otwarte, niezagospodarowane tereny bywały miejscem stacjonowania taborów cygańskich .

Po wojnie było to również miejsce wywozu śmieci, zwłaszcza gruzu. Ostatecznie tereny po wyrobiskach gliny i usypiska poddano rekultywacji. Na kopcu utworzono stok narciarski, a z glinianek zbiorniki rekreacyjno-wędkarskie. Większość obszaru zadrzewiono. Zorganizowano różnorodne obiekty rekreacyjne, sportowe czy place zabaw. Na terenie parku funkcjonuje też kilka lokali gastronomicznych.

Pod koniec lat 90. XX w. rozbudowano infrastrukturę narciarską, jak również wyłączono ok. 0,5 ha powierzchni, przeznaczając ją pod budowę kościoła pw. św. Grzegorza Wielkiego  Obecnie park ma charakter sportowo-wypoczynkowy. Organizowane są w nim różnego rodzaju festyny itp. imprezy.

Park Szczęśliwicki był przez warszawiaków czwartym najczęściej wskazywanym obszarem zieleni i aktywnego wypoczynku oraz ósmym w kolejności ulubionym miejscem w przeprowadzonej na przełomie lat 2018/2019 ankiecie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy .

Pochmurny dzień w Parku Szczęśliwickim
Pochmurny dzień w Parku Szczęśliwickim
Pochmurny dzień w Parku Szczęśliwickim